دسته بندی ویژگی: مجتمع های مسکونی، فروشگاه ها و کسب و کارهای نوپا

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

اجرای سیستم های اعلان حریق

طراحی و پیاده سازی انواع پنل های اعلان و اطفاء حریق اعم از سامانه های متعارف، آدرس پذیر، هوشمند و…

استاندارد

اجرای سیستم های اعلان سرقت

طراحی و پیاده سازی سامانه های دزدگیر و حفاظت پیرامونی و ساختمانی

استاندارد

اجرای سیستمهای نظارت تصویری

طراحی و پیاده سازی انواع دوربین و سیستم های پایش تصویری حرفه ای

استاندارد

فروش کامپیوتر، سخت افزار و ماشین های اداری

Case-Laptop-Notebook-MiniCase-ThinClient-ZeroClient-AIO-Server