راهکارها و خدمات فنی و مهندسی توسعه ارتباطات برای کسب و کار شما

ادارات، سازمان ها، شرکت ها و هلدینگ های بزرگ

/
 • فروش کامپیوتر، سخت افزار و ماشین های اداری
 • اجرای سیستمهای نظارت تصویری
 • اجرای سیستم های اعلان حریق
 • اجرای سیستم های اعلان سرقت
 • اجرای شبکه های کامپیوتری
 • اجرای سیستم های ارتباطات تلفنی
 • تجهیز اتاق های سرور
 • ساخت نرم افزارهای سفارش مشتری و اتوماسیون صنعتی
 • اجرای سیستم های برق اضطراری (UPS)
 • اجرای انواع درب های اتوماتیک و راه بند
 • اجرای سیستم های حضور و غیاب وکنترل دسترسی
 • تجهیز اتاق های مانیتورینگ

مجتمع های تجاری و کسب و کارهای در حال توسعه

/
 • فروش کامپیوتر، سخت افزار و ماشین های اداری
 • اجرای سیستمهای نظارت تصویری
 • اجرای سیستم های اعلان حریق
 • اجرای سیستم های اعلان سرقت
 • اجرای شبکه های کامپیوتری
 • اجرای سیستم های ارتباطات تلفنی
 • تجهیز اتاق های سرور
 • ساخت نرم افزارهای سفارش مشتری و اتوماسیون صنعتی
 • اجرای سیستم های برق اضطراری (UPS)
 • اجرای انواع درب های اتوماتیک و راه بند
 • اجرای سیستم های حضور و غیاب وکنترل دسترسی
 • .

مجتمع های مسکونی، فروشگاه ها و کسب و کارهای نوپا

/
 • فروش کامپیوتر، سخت افزار و ماشین های اداری
 • اجرای سیستمهای نظارت تصویری
 • اجرای سیستم های اعلان حریق
 • اجرای سیستم های اعلان سرقت
 • اجرای شبکه های کامپیوتری
 • اجرای سیستم های ارتباطات تلفنی
 • اجرای سیستم های برق اضطراری (UPS)
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .