پروژه ها

image

پروژه شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان (لیفود)

شرح پروژه: اجرای شبکه فیبر نوری، دوربین های نظارت تصویری و تلفن VoIP

image

پروژه شرکت آب و فاصلاب شهرستان نیشابور

شرح پروژه اجرای شبکه فیبرنوری، دوربین های نظارت تصویری و تلفن VoIP